Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2013r

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące
Składki należne
za okres
Podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenia społeczne
. Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45%
1.01 -31.12.2013 r. 2.227,80 434,87 178,22 54,58

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,33%.

Podstawa prawna:

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.);

- ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Składki należne
za okres
Podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenia społeczne
. Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45%
1.01 -31.12.2013 r. 480,00 93,70 38,40 11,76

Podstawa prawna

M.P. z 2009 Nr 48. poz 709

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za okres od stycznia do grudnia 2013 r wynosi 261,73 zł ( podstawa wymiaru składki 2.908,13 zł)

Składka na Fundusz Pracy I FGŚP za okres od stycznia do grudnia 2013r wynosi 54,58 zł (podstawa wymiaru składki 2.227,80 zł)